H2Flow je patentovaná technológia, ktorá sleduje práve tento základný prírodný princíp - udržať za akýchkoľvek vonkajších podmienok optimálny tepelný komfort. Špeciálna konštrukcia vnútornej výplne sa skladá z dômyselné siete kanálov a vzduchových vreciek. Práve vzduchové kapsy majú za úlohu udržať najefektívnejší izolant - vzduch, a pretože sa im to darí, dokážu ustrážiť dostatok tepla, bez toho aby sa odev musel plniť ďalšie izolačnou hmotou, ako je perie či syntetická výplň. Druhotnú, ale významnou výhodou tohto prístupu je aj to, že oblečenie síce efektívne izoluje, ale je ľahší ako iné adekvátne produkty ďalších výrobcov. Pri niektorých modeloch činí úspora hmotnosti až 30%.Konkrétna konštrukcia systému H2Flow sa líšia podľa typu modelu a použitia odevu.


A chladenie? Vrátime sa k systému kanálov, do nich možno totiž ľahko - otvorením otvorov ventilácie, kde ústi - vohnať vonkajší vzduch, ktorý "vyvetrá" a vymení ten vnútri držaný a s ním odvedie aj prebytočné teplo. Ventilačné otvory sú dnes bežnou výbavou moderného športového oblečenia, ale dosť často ochladí telo iba v ich najbližšom okolí, zatiaľ čo na kritických a horšie dostupných miestach, ako sú napríklad chrbát, sa ich efekt neprejaví. Nie tak pri systéme H2Flow, kde špeciálna konštrukcia zaistí ochladenie práve tam, kde to je najviac potrebné.Ventilačné otvory sú napojené na vzduchové kanály, ktoré vzduch distribuujú do potrebných partií.


S tým súvisí ešte jeden problém - vlhkosť - pokiaľ včas neodvedie prebytočné teplo, telo sa musí ochladzovať samo - potí sa a uvoľňuje vlhkosť, ktorá sa nestíha odvádzať preč od tela. A ak je mokrý, izolačná schopnosť odevu zásadne klesá, pretože akákoľvek membrána je v tento moment extrémne preťažená a musí pracovať ako s odvodom vlhkosti, tak zamedziť priechodu vlhkosti zvonka. Ventilačný systém H2Flow dovedie vďaka svojej efektívnej konštrukcii odviesť všetku vyprodukovanú vlhkosť a uchovať telo v suchu.


Tak si to rýchlo zhrňme: H2Flow hreje, chladí, je mimoriadne ľahká a udrží telo v suchu. Asi každý vie, že na konci tejto rovnice je výsledok jedinečný tepelný komfort, a to aj pre tých, ktorí sa viac potia.


www.hellyhansen.com/h2flow