Pieps Micro - čo hovorí výrobca?

Micro je najmenším a najľahším lavínovým vyhľadávačom na trhu. Disponuje fotočidlem, ktoré umožňuje vyhľadávači prepínať z vyhľadávacieho režimu do režimu vysielania bez zásahu používateľa. Na obsluhu slúži iba 1 tlačidlo a prepínač zapnúť / vypnúť.


 • Auto-Search-to-Send: Vyhľadávač sa pri nečinnosti vďaka čidlu sám vráti do vysielacieho režimu - nie je sa teda potrebné obávať zamknutého prístroja v prípade príchodu sekundárnej lavíny. Toto prepnutie navyše sprevádza hlasný zvuk.
 • Group check: Kontrola počtu aktívnych vyhľadávacích zariadení v skupine.
 • Podpora iPROBE.
 • Self-Check: Revízia hardvéru a softvéru a zobrazenie aktuálnej verzie softvéru.
 • Auto-Antenna-Switch: Ak je anténa rušená ďalšími zariadeniami či kovy, prístroj sa sám pripojí k ďalšej anténe.
 • Funkcia MARK (označenie a vyrušenie signálu už nájdeného zasypaného)
 • Pevné puzdro z vodoodpudivých materiálov
 • Veľký displej pre ľahké čítanie
 • Varovanie pomocou vibrácií
 • Dosah 40 m v tvare kruhu
 • Bezdrôtová obsluha prostredníctvom mobilnej aplikácie cez Bluetooth®.

Skúsenosti Hanibal Teamu

Pieps Micro sme samozrejme nevyskúšali v ostrej akcii, vďaka Bohu sa nám táto situácia zatiaľ vyhýba. Ale v praxi - v simulovaných podmienkach, sme pípak samozrejme otestovali, čo to dá.

zapnutie

Po zapnutí PIPAKu displej zobrazí odpočítavanie na 3 sekundy. V tomto momente je možné stlačením tlačidla zapnúť Group Check a vyhľadávač automaticky spustí vyhľadávací režim, v ktorom môžeme jednoducho skontrolovať vysielania ostatných vyhľadávačov v skupine.

Po vložení zapnutého PIPAKu do puzdra sa prístroj vďaka fotočidlu prepne do režimu vysielania. Všetko funguje automaticky, nič nekrčia. A funguje to spoľahlivo. V prípade vybratia z puzdra sa Pieps Micro vráti do režimu vyhľadávania, avšak s rozdielom zamknutie prístroja. V tú chvíľu, aj keď by ste potrebné rukavicou zakryli fotočidlo, pípak stále vyhľadáva. Odomknutie možné prípadne vykonať pomocou tlačidla. Táto funkčnosť opakovane fungovala opäť spoľahlivo a hlavne rýchlo. A nepodarilo sa nám ju oklamať.

dosah

Čo sa týka rozsahu pri vyhľadávaní, Pieps Micro prekvapil. Ale možno trochu inde, než by ste čakali. Pieps má všeobecne dobre odladený dosah svojich prístrojov, a aj keď sú na trhu prístroje s väčším dosahom, než má Micro, je 40m v takmer dokonalom kruhu veľa dobrú hodnotu. Hlavne s ohľadom na veľkosť prístroja. V praktickom teste zachytenie prvého signálu ho prekonali len Pieps DSP Pro, Mammut Barryvox Pulse a Ortovox S1, ktorí ponúka dosah okolo 50 metrov. Pieps Micro bol hneď za nimi a navyše o prvotnom zachytenie signálu informuje zavibrovaním, takže nelimituje použitie ostatných zmyslov záchranca, ktorý sa tak v pokoji môže rozhliadať po lavíništi a pátrať po zasypanom nielen pomocou PIPAKu.

Chvíle, kde Pieps Micro ale začal najviac excelovať, bolo po využitie funkcie "Mark", teda označenie zasypaného a vyrušenie jeho signálu. Ostatné PIPAKy po využití tejto funkcie dramaticky stráca na výkonosti a tiež na dosahu. Pieps Micro nie, teda iba nebadateľne. Aj po "zamarkování" 2 zasypaných bol dosah PIPAKu takmer dvojnásobný, než u konkurencie. Tu tlieskame, to sa veľa podarilo.

Rýchlosť a dohľadanie

S rýchlosťou, s akou nás Pieps Micro viedol k zasypanému, sme problém nemali. Len občas sa nám pocitovo zdal pomalší, než Pieps DSP Pro. Ale naozaj nebadateľne. Čo sa potom týka presného dohľadania, aj tu Pieps Micro fungoval tak, ako by sme čakali. Skrátka potvrdzuje, že Pieps svoje tříanténové vyhľadávače vie.

Prepínanie pri nečinnosti

Automatické prepnutie z vyhľadávania do vysielania je známa funkcia a u Pieps Micro funguje dobre. Ak je pípak v pokoji (zariadenie disponuje senzorom pohybu) a nehýbe sa, po 30tich sekundách Vás upozorní výrazným zvukom a po minúte sa opäť prepne do vysielania. Prepnutie do vysielania navyše sprevádza ďalší zvukový signál, ktorý informuje zasypaného sekundárnou lavínou, že pípak vysiela a že je teda dohľadateľný.

bluetooth

Integrácia tejto technológie do lavínového vyhľadávača možno nedáva úplne zmysel, ale to len na prvý pohľad. Vďaka aplikácii v smartfóne môže užívateľ nielen kontrolovať funkčnosť PIPAKu, ale tiež držať jeho firmvér aktuálny, registrovať ho u výrobcu a siahnuť si napríklad na pokročilejšie nastavenia funkcie Group Check.

celkové hodnotenie

Pieps Micro nás presvedčil, že najmodernejšie technológie, ak sú chytro a dobre využité, môžu viesť k naozaj dobrému produktu, ktorý zjednodušuje a zrýchľuje prácu s ním a tým aj záchranu ľudí zasiahnutých lavínou. Z nášho pohľadu je Pieps Micro ideání pre všetkých, ktorí chcú športy v zimných horách robiť. A to ako pre skúsených, tak aj pre tých začínajúcich.


Prevzaté z blog.hanibal.cz